+48 731 083 246

Białystok / Online

Pospiesz się i zapisz się na nasz kurs!
Więcej szczegółów

Indywidualne lekcje języka polskiego

Bez limitu

Rozwiąż swój problem z pomocą nauczyciela native speakera w możliwie najkrótszym czasie

 • Od 0 do А1
 • Od А1 do А2
 • Od А2 do B1
 • Od B1 do B2
 • Od B2 do С1
 • Od С1 do С2

Forma kursu

«Indywidualne lekcje języka polskiego»

Elastyczny harmonogram szkoleń
Elastyczny harmonogram szkoleń
Практические адаптационные занятия для взрослых с вовлечением в жизнь Польши
Практические адаптационные занятия для взрослых с вовлечением в жизнь Польши
Бесплатные субботние дополнительные занятия разговорного клуба
Бесплатные субботние дополнительные занятия разговорного клуба
Бесплатные учебные материалы
Бесплатные учебные материалы
Комфортный офис в Варшаве и в Белостоке для занятий в студии
Комфортный офис в Варшаве и в Белостоке для занятий в студии
Własne centrum metodyczne
Własne centrum metodyczne
Nauczycielami są rodzimi użytkownicy języka polskiego ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego
Nauczycielami są rodzimi użytkownicy języka polskiego ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego
Możliwość zmiany programu lub formatu szkolenia
Możliwość zmiany programu lub formatu szkolenia
«Indywidualne lekcje języka polskiego» jest odpowiedni dla Ciebie, jeśli:
 • Chcesz wybrać intensywność zajęć – od 1 do 5 razy w tygodniu
 • Chcesz określić czas trwania kursu w zależności od swoich potrzeb
 • Potrzebujesz skupienia i uwagi Twoje cechy 
 • Potrzebujesz indywidualnego planu zajęć

W wyniku kursu będziesz:

 • Zdaj egzaminy szybciej lub osiągnij inne cele 
 • Omówisz wszystkie pytania gramatyczne
 • Dowiedz się, jak zastosować to w mowie i piśmie  
 • Poszerz swoje słownictwo i zacznij komunikować się pewniejо

 

Zapisz się już teraz na
Indywidualne lekcje języka polskiego

Każdy poziom językowy otwiera nowe możliwości

Poziomy języka
А1
А2
B1
B2
C1
C2
Poziom А1

Student musi potrafić porozumiewać się w prostych, codziennych sprawach. Wie jak się przedstawić, zadać proste pytanie i odpowiedzieć. Zna podstawowe zwroty grzecznościowe, potrafi wyrazić prostą prośbę, życzenie lub poprosić o pomoc.

Rozumie treść wypowiedzi związanych tematycznie z typowymi sprawami na uczelni lub w domu studenckim. Prostym językiem potrafi opowiadać o sobie, swoich zainteresowaniach i czasie wolnym. Wie jak sobie poradzić podczas podróży po Polsce.

Po opanowaniu А1 będziesz w stanie:
 • przedstaw się
 • nawiązuj kontakt, pytaj i wyrażaj swoje uczucia
 • zadawać pytania
 • rozpoznawanie cech ludzi
 • pytania o podstawowe informacje, adres, numer telefonu, narodowość, pochodzenie, wiek, zawód i zawód
 • wyrażanie upodobań, tymczasowe relacje
 • części dnia, godziny, dni tygodnia
 • codzienne zajęcia
 • opis wyglądu
 • zainteresowania, hobby, czas wolny
 • Zakup
 • Jedzenie i napoje
Czego nauczysz się z gramatyki
 • liczba i rodzaj gramatyczny
 • rzeczowniki w mianowniku i przymiotniki w liczbie pojedynczej
 • czasownik w bezokoliczniku
 • zaimki osobowe
 • czas teraźniejszy
 • koniugacja czasownika być
 • koniugacja -m, -sz, -ę, -esz / -isz
 • przymiotniki i przysłówki
 • przyimki
 • dwa razy nie
 • pytania i przeczenia
 • liczby
 • zaimki
Sprawdź swój poziom za darmoarrow
Poziom А2

Uczeń potrafi rozmawiać o sytuacjach codziennych, potrafi przeprowadzić prostą rozmowę na znane mu tematy ogólne, potrafi opisać zdarzenia z przeszłości oraz zwięźle uzasadnić swój pogląd na znany mu temat. Potrafi poprawnie posługiwać się różnymi językami formalnymi i nieformalnymi w zależności od sytuacji.

Samodzielnie radzi sobie w różnych sytuacjach związanych z podróżą i potrafi opisać swoje wrażenia. Umie kontrolować rozmowę, w tym rozmowę telefoniczną. Czyta i rozumie teksty informacyjne dotyczące życia codziennego.

Po opanowaniu А2 będziesz w stanie:
 • wyrażanie możliwości i zdolności, proponowanie spotkania, przyjmowanie i odrzucanie propozycji;
 • wyrażać tymczasowe relacje, żądać informacji w miejscach publicznych, rodzajach środków komunikacji;
 • zakupy w sklepie spożywczym, sklepie odzieżowym, nazwy sklepów i produktów, wyrażanie preferencji, niezadowolenia, wdzięczności, komplementów;
 • raport na temat przeszłości;
 • nazwy miesięcy;
 • plany na przyszłość;
 • składanie życzeń;
 • określenie lokalizacji, pytania o kierunek i ścieżkę, nazwy kierunków, obiektów i miejsc, podróże, wakacje;
 • mieszkanie;
 • pogoda, pory roku;
 • zdrowie, osoba, części ciała, wizyta u lekarza, choroba, porada;
 • tymczasowe relacje z przeszłości;
 • wyrażanie opinii, preferencji, raportowanie.
Czego nauczysz się z gramatyki
 • biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników; zaimki osobowe w bierniku; koniugacja czasowników w czasie przeszłym;
 • instrumentalna liczba pojedyncza i mnoga;
 • zaimki osobowe w przypadku instrumentalnym;
 • dopełniacz liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i przymiotników; dopełniacz zaimków osobowych;
 • tworzenie przysłówków od przymiotników;
 • pytanie dotyczące przymiotników i przysłówków;
 • znaczenie i użycie czasowników: wiedzieć, wiedzieć, móc;
 • liczby;
 • Zaimki.
 • wskazanie czasu.
Sprawdź swój poziom za darmoarrow
Poziom B1

Uczeń potrafi nie tylko nawiązać kontakt w celu zadania pytania lub uzyskania informacji, ale także włączyć się do rozmowy innych, potrafi być aktywnym uczestnikiem prostej dyskusji, potrafi w prostej formie wyrazić swoje intencje, przemyślenia i opinie oraz je uzasadnić. . Potrafi rozmawiać o wydarzeniach z przeszłości i planach na przyszłość

Po opanowaniu B1 będziesz w stanie:
 • opis wyglądu i cech charakteru;
 • porównywanie i wyrażanie opinii na określony temat;
 • usługi; prezentacja i opis sytuacji z przeszłości;
 • wyrażanie uczuć;
 • rozmowy o przyszłości, planach;
 • wyrażanie stanu, swoich preferencji;
 • opis życia na wsi iw mieście;
 • opis środowiska przyrodniczego;
 • wyrażanie pragnień i oczekiwań;
 • opis relacji emocjonalnych.
Czego nauczysz się z gramatyki
 • znaczenie i użycie czasowników: idź,
 • koniugacja czasownika: must;
 • mianownik i biernik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników;
 • czas przyszły czasowników niedoskonałych;
 • czasowniki doskonałe i niedoskonałe;
 • przypadek lokalny w liczbie pojedynczej i mnogiej;
 • zaimki osobowe w miejscowniku;
 • konieczne;
 • tworzenie i wykorzystanie numerów seryjnych;
 • niepoprawna koniugacja czasowników: musi, powinien;
 • użycie czasowników: pytać, mieć, potrzebować, warto, powinien.
Sprawdź swój poziom za darmoarrow
Poziom B2

Student potrafi ze zrozumieniem czytać fragmenty współczesnej literatury polskiej, tłumaczyć teksty artykułów prasowych oraz potrafi przyjmować i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach nie tylko na tematy życia codziennego, ale także na tematy szczególne, związane z jego zainteresowaniami.

Potrafi wygłosić krótkie przemówienie do publiczności i odpowiedzieć na zadane pytania. Może przedstawić swoje poglądy i wziąć udział w formalnej dyskusji. Zna i potrafi poprawnie odczytać współczesne, powszechnie używane idiomy.

Po opanowaniu B2 będziesz w stanie:
 • przedmioty z najbliższego otoczenia
 • określenie celu i celu rzeczy
 • zakupy, reklama, usługi
 • Relacje interpersonalne
 • Edukacja; Natura
 • środowisko
 • nauka i technologia
 • tradycje
 • porównanie, wyrażanie satysfakcji i niezadowolenia, wyrażanie własnych odczuć, opis stanu zdrowia
 • pytaj i udzielaj rad
 • wycieczki
 • przesyłanie życzeń, kondolencji, gratulacji
 • wyrazić zdziwienie, zdziwienie
 • dyskusja, opinia o filmie, książce, recenzja, argumentacja
 • polityka
 • religia
 • odprawa celna
Czego nauczysz się z gramatyki
 • deklinacja rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • celownik i wołacz
 • koniugacja rzeczowników nieregularnych
 • zmiana imienia i nazwiska
 • gradacja przymiotników i przysłówków
 • przyimki czasu i miejsca
 • koniugacja czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej
 • tworzenie i używanie bezosobowych form czasowników
Sprawdź swój poziom za darmoarrow
Poziom C1

Student z naturalną łatwością posługuje się językiem polskim we wszystkich kontaktach osobistych i zawodowych. Potrafi tworzyć ciekawe i oryginalne wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzujące się indywidualnym językiem, zarówno w stylu formalnym, jak i nieformalnym. Swobodnie posługuje się wyrażeniami i zwrotami powszechnie używanymi we współczesnej polszczyźnie, prasie i literaturze.

Po opanowaniu C1 będziesz w stanie:
 • tematy powszechnego zainteresowania, odnoszące się do życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
 • wydarzenia polityczne
 • normy i systemy wartości, tradycje, zwyczaje
 • drażliwe tematy
Czego nauczysz się z gramatyki
 • powtarzanie i wzmacnianie skomplikowanych zagadnień gramatycznych, takich jak: koniugacja rzeczowników zbiorowych, np. drzwi
 • użycie przypadków po rzadko używanych czasownikach, takich jak: płakać
 • użycie wołacza w imionach w języku potocznym
 • deklinacja rzeczowników zapożyczonych
 • koniugacja czasowników nieregularnych
 • użycie zaimków w zdaniach
Sprawdź swój poziom za darmoarrow
Poziom C2

Zajęcia dla studentów zagranicznych, którzy biegle władają językiem polskim, myślą o studiach w języku polskim i chcą rozwijać umiejętności językowe w zakresie słownictwa specjalistycznego i pisania profesjonalnych tekstów. Zajęcia na tym poziomie prowadzone są według autorskiego programu prowadzącego i dostosowane są do bieżących potrzeb studentów.

Sprawdź swój poziom za darmoarrow

Nasze atuty

Elastyczny grafik szkoleń (zajęcia w weekendy, w grupach o rotacyjnym grafiku)

Płatność miesięczna i brak opłat rejestracyjnych

Bezpłatne sobotnie dodatkowe zajęcia w klubie konwersacyjnym

Wsparcie menadżerskie w godzinach 10:00 - 21:00 w dni powszednie

Stałe zapisy do grup dorosłych i dziecięcych

Możliwość zmiany programu lub formatu szkolenia

Bezpłatne materiały edukacyjne

Nauczycielami są rodzimi użytkownicy języka polskiego ze znajomością języka rosyjskiego

Możliwość nauki z nauczycielami ukraińskojęzycznymi

Własne centrum metodyczne

Zajęcia odbywają się w małych grupach – do 10 osób

Praktyczne zajęcia adaptacyjne dla dorosłych włączające ich w życie Polski

Także polska firma i możliwość studiowania w studium w Warszawie i Białymstoku!

Wyniki
studentów potwierdzą!

Отзыв
Станислав Требуховский
star star star star star
18-09-2023
Отзыв
Инга Лотоцкая
star star star star star
18-09-2023
Отзыв
Юлия Клименченко
star star star star star
18-09-2023
Отзыв
johnny
star star star star star
18-09-2023

Płatność za kurs

Bez limitu
Indywidualne lekcje języka polskiego w Białymstoku
95 zł
 • Bezpłatne materiały edukacyjne
 • Miesięczna płatność

Cena dotyczy 1 lekcji trwającej 60 minut

Bez limitu
Indywidualne lekcje języka polskiego w Warszawie
130 zł
 • Bezpłatne materiały edukacyjne
 • Miesięczna płatność

Cena dotyczy 1 lekcji trwającej 60 minut

Bez limitu
Indywidualne lekcje języka polskiego online
95 zł
 • Bezpłatne materiały edukacyjne
 • Miesięczna płatność

Cena dotyczy 1 lekcji trwającej 60 minut

Wypróbuj nasze podejście do nauki w praktyce!

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy do Ciebie